Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

WSB - studia podyplomowe (wszystkie wydziały bez Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie)

 Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich dla słuchaczy studiów podyplomowych

 

dr n. zdr. Tomasz Grad


Pok. 212   Uwaga-- ZMIANA POKOJU na 212

tel. (32) 295-93-70

email: tgrad@wsb.edu.pl


Ważna Informacja !!

Z uwagi na sytuację zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni, informuję, że zawieszeniu ulegają również w tym okresie dyżury ws. praktyk.

Natomiast wszelkie procedury związane z przekazywaniem, wysyłaniem i zaliczaniem praktyk, będa funkcjonowały bez zmian, za pośrednictwem skrzynki:

 - dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestcjonarnych- skrzynka podawcza znajduje się na parterze przy Rekrutacji i będzie wybierana dwa razy w tygodniu. Konsultacje mailowe można prowadzić za pośrednictwem adresu: tgrad@wsb.edu.pl


dr Tomasz Grad


WAŻNE!!!. Przed rozpoczęciem praktyki należy uzyskać podpis Pełnomocnika Rektora na formularzu zgłoszenia ,porozumieniu i umowie powierzenia danych osobowych!!

 

 

  UWAGA! AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI! Szanowni Państwo poniżej w załącznikach  znajdują się zaktualizowane wersje dokumentacji  ( wymagania RODO) Proszę aby dokumentacja była oddawana TYLKO na AKTUALNYCH DRUKACH. Stare druki ( formularz zgłoszenia oraz porozumienie) stanowiące załączniki do programów praktyk nie są akceptowane!!! Pozostałe( dzienniczek, karta oceny, samooceny itd. są aktualne)

 

Nowe zasady:

 

1)    Przed udaniem się na praktykę student składa u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich (albo osobiście na jego dyżurze, albo do szuflady w Dziekanacie z napisem „PRAKTYKA DO WPISU”) podpisane i podbite przez upoważnioną osobę w placówce w której mają się odbyć praktyki następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowa-rodo-2019 -uniwersalny  x2
  • załącznik -1-do porozumienia(umowa powierzenia danych -rodo) x2
  • wzór porozumienia x 2
  • Klauzula informacyjna RODO x 1, w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.

2)   Słuchacz odbiera od Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich zatwierdzone przez niego formularze zgłoszeniowe praktyki oraz egzemplarze podpisanego porozumienia wraz zał. i klauzulą informacyjną RODO(odbiór następuje w trakcie wizyty na dyżurze Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich lub w przypadku wydziałów zamiejscowych wysyłany pocztą).

 

3)   Po skończonej praktyce student składa Pełnomocnikowi Rektora ds. Praktyk Studenckich (albo osobiście na jego dyżurze, albo  Dziale studiów podyplomowych albo w Dziekanacie w szufladzie  z napisem „PRAKTYKA DO WPISU” -dr Tomasz Grad) komplet następujących dokumentów:

 

-       Formularz zgłoszeniowy praktyki ze zgodą Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich

-       Porozumienie

-       klauzulę informacyjną RODO

-        Umowę powierzenia danych ( zal. 1 do poprozumienia) 

-       Wypełnione dokumenty merytoryczna praktyki wymienione w programie praktyki zgodnie z kierunkiem studiów 

-       Słuchacz powinien zrobić i zostawić dla siebie kopię składanej dokumentacji 

 

 

Po dokładnym sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez studenta Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich wpisuje studentowi zaliczenie  w protokole elektronicznym w systemie Wirtualnej Uczelni.

 

 

godziny dyżurów w listopadzie 2019

04.11.2019 - 14.15 - 15.15

05.11.2019 - 10.00 - 13.00

06.11.2019 - 14.30 - 16.00

09.11.2019 - 08.00 - 11.00

12.11.2019 - 14.30 - 18.00

13.11.2019 - 14.30 - 16.00

14.11.2019 - 14.30 - 18.00

19.11.2019 - 14.30 - 18.00

20.11.2019 - 14.30 - 16.00

23.11.2019 - 10.00 – 13.00

26.11.2019 – 14.30 – 18.00

27.11.2019 – 14.30 – 16.00

 

godziny dyżurów w grudniu 2019

03.12.2019 - 14.30 - 18.00

04.12.2019 - 14.30 - 16.00

05.12.2019 - 14.30 - 17.00

11.12.2019 - 14.30 - 16.00

12.12.2019 - 12.00 - 14.00

14.12.2019 - 08.00 - 11.00

18.12.2019 - 14.30 - 16.00

19.12.2019 - 14.30 - 18.00

22.12.2019 - 14.30 - 16.30

 

Przerwa świąteczna

 

godziny dyżurów w styczniu 2020

 

02.01.2020 - 15.00 - 17.00

04.01.2020 - 08.00 – 11.00

08.01.2020 - 14.30 - 16.00

09.01.2020 - 14.30 - 17.00

14.01.2020 - 14.30 - 17.00

16.01.2020 - 14.30 - 16.30

18.01.2020 - 8.00 - 11.00

19.01.2020 - 28.01.2020 - urlop

29.01.2020 - 14.30 - 16.00

31.01.2020 - 14.30 - 17.00godziny dyżurów w lutym 2020


01.02.2020 - 08.00 - 11.00(sobota)

04.02.2020 - 14.30 - 17.00

05.02.2020 - 14.30 - 16.00

06.02.2020 - 14.30 - 17.00

10.02.2020 - 14.30 - 16.00

12.02.2020 - 14.30 - 16.00

19.02.2020 - 14.30 - 17.00

20.02.2020 - 14.30 - 17.00

25.02.2020 - 13.30 - 15.30

27.02.2020 - 14.30 - 17.00

29.02.2020 – 08.00 - 11.00(sobota)


 

godziny dyżurów w marcu 202004.03.2020 - 14.30 - 16.00

06.03.2020 - 13.30 - 15.30

11.03.2020 - 14.30 - 16.00

12.03.2020 - 14.30 - 16.00

14.03.2020 - 08.00 - 10.00( sobota)- zwieszony

18.03.2020 - 14.30 - 16.00 - zwieszony

19.03.2020 - 14.30 - 16.00 - zawieszony

24.03.2020 - 14.30 - 16.00- zawieszony

25.03.2020 - 14.30 - 16.00 - zawieszony

28.03.2020 - 08.00 - 10.00( sobota)- zawieszony

31.03.2020 – 14.30 - 16.00- zwieszony

 

 

 

 

Ważne!!

Druk zaświadczenia o zaliczeniu praktyki na podstawie pracy zawodowej, jest wysyłany drogą mailową do słuchaczy na ich wniosek w formie zapytania mailowego i po akceptacji w/w wniosku przez pełnomocnika. Tylko i wyłącznie obowiązuje wersja druku przesłanego od pełnomocnika. Do dokumentacji należy bezwzględnie dołączyć formularz zgłoszenia oraz specyfikację wykonywanych czynności zawierająca opis zakresu czynności zgodny z efektami kształcenia określonymi dla kierunku studiów oraz podpisana klauzulę RODO!!!!


Słuchaczy studiów podyplomowych nie obowiązuje ankieta on-line!!!!!!

 

Instrukcje dotyczące praktyk dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (wszystkie wydziały bez Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie)

 UWAGA!!! -Formularz zgłoszenia i porozumienie  stanowiące załączniki do programów poszczególnych praktyk są nieaktualne!!!!!. Obowiązują załączniki zamieszczone poniżej + Klauzula RODO( pierwsze 3 w plikach do pobrania). Pozostałe dokumenty tj.Dzienniczek, karty oceny itd. można drukować.

Pliki do pobrania 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy